Verksamhet

Syfte och verksamhet

Föreningens syfte är att arbeta för att minska och avskaffa arbetslösheten, förbättra de arbetslösas livsförhållanden, förebygga marginaliseringen samt höja det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
– arrangera rådgivnings-, informations- och publikationsverksamhet samt gemensamma hobby- och rekreationsevenemang för de arbetslösa
– ta initiativ och göra framställningar för myndigheter och olika sammanslutningar
– samarbeta med andra föreningar, myndigheter och organisationer inom samma område
– handla på andra motsvarande sätt för att fullfölja sitt syfte.