Verksamhet

Syfte och verksamhet

Föreningens syfte är att arbeta för att minska och avskaffa arbetslösheten, förbättra de arbetslösas livsförhållanden, förebygga marginaliseringen samt höja det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
– arrangera rådgivnings-, informations- och publikationsverksamhet samt gemensamma hobby- och rekreationsevenemang för de arbetslösa
– ta initiativ och göra framställningar för myndigheter och olika sammanslutningar
– samarbeta med andra föreningar, myndigheter och organisationer inom samma område
– handla på andra motsvarande sätt för att fullfölja sitt syfte.

För att stöda sitt syfte kan föreningen:
– söka och ta emot understöd
– skaffa i sin ägo eller besittning för verksamheten nödvändig lös och fast egendom
– med vederbörligt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier

***********************************************

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Toiminnan tarkoituksena on muun muuassa työttömyyden vähentäminen ja poistaminen, työttömien elämäntilanteen parantaminen, syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen.

Yhdistys toteuttaa tavoitteensa järjestämällä neuvontaa, informaatiota ja  julkaisutoimintaa sekä yhteisiä harrastus- ja virkistystoimintaa työttömille.
Tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä eri yhteisöille.
Tekemällä yhteistyötä eri yhdistysten, viranomaisten ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat samalla alalla.
Toimia muilla vastaavilla tavoilla jotka edistävät toimintaa.

Toimintansa tueksi yhdistys voi hakea ja vastaanottaa avustuksia, hankkia omistukseen tai hallintaan toiminnan kannalta välttämätöntä irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, sekä asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.