Syfte och verksamhet

Vägledningsverkstad är en registrerad förening, vars syfte är att arbeta för att minska och avskaffa arbetslösheten, förbättra de arbetslösas livsförhållanden, förebygga marginaliseringen samt höja det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Som föreningens ordförande fungerar Peter Rolin med 20 års erfarenhet. Du kan kontakta Peter antingen via epost petu@verkstad.fi eller via mobilnumret 040 779 5673.


Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
 • arrangera rådgivnings-, informations- och publikationsverksamhet samt gemensamma hobby- och rekreationsevenemang för de arbetslösa
 • ta initiativ och göra framställningar för myndigheter och olika sammanslutningar
 • samarbeta med andra föreningar, myndigheter och organisationer inom samma område
 • handla på andra motsvarande sätt för att fullfölja sitt syfte.

För att stöda sitt syfte kan föreningen:
 • söka och ta emot understöd
 • skaffa i sin ägo eller besittning för verksamheten nödvändig lös och fast egendom
 • med vederbörligt tillstånd ordna penninginsamlingar och lotterier

Föreningen vill aktivt vara med i att utveckla tjänster för svenskspråkiga NEET ungdomar (NEET Not in Education, Employment or Training)

Det finns ett ökande behov för utvecklandet av svenskspråkiga stöd -och vägledningtjänster för unga som riskerar utanförskap och marginalisering, “NEET” i huvudstadsregionen och svenskfinland. (NEET, unga utanför utbildning, arbetsliv och träning, är benämningen som används för att mäta utanförskap bland unga 15-29 år internationellt).

Att utveckla verksamheten är inte lagstadgad utan görs vid behov. Inom kommunerna finns inte någon direkt ansvarig instans för denna utveckling på svenska. För att bygga upp konkret verksamhet behövs sektorsövergripande utvecklingsarbete, för att visa behovet och utveckla verksamheten och skapa strukturer.


Föreningen har fått understöd av bland annat:


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Toiminnan tarkoituksena on muun muuassa:

 • työttömyyden vähentäminen ja poistaminen
 • työttömien elämäntilanteen parantaminen, syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden ehkäisy
 • psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääminen

Yhdistys toteuttaa tavoitteensa:

 • järjestämällä neuvontaa, informaatiota ja julkaisutoimintaa sekä yhteisiä harrastus- ja virkistystoimintaa työttömille
 • tekemällä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä eri yhteisöille
 • tekemällä yhteistyötä eri yhdistysten, viranomaisten ja organisaatioiden kanssa, jotka ovat samalla alalla
 • toimia muilla vastaavilla tavoilla jotka edistävät toimintaa

Toimintansa tueksi yhdistys voi hakea ja vastaanottaa avustuksia, hankkia omistukseen tai hallintaan toiminnan kannalta välttämätöntä irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, sekä asianmukaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.